You are currently viewing Zastosowanie wyciągu do lasera

Zastosowanie wyciągu do lasera

Cięcie laserem jest coraz częściej i chętniej wykorzystywane w różnych branżach. Wierceni, zgrzewanie, grawerowanie i ablacja to tylko niektóre czynności, które stają się możliwe do wykonania przy użyciu lasera. Nie ma się co dziwić, bowiem ten sposób nie wymaga dodatkowych nakładów pracy związanej z późniejszym opiłowaniem czy wyrównaniem ciętej powierzchni.

Rola wyciągu do lasera

wyciąg do laseraLaser jest technologią niemal niezawodną. Brak kontaktu głowicy urządzenia z materiałem sprawia, że nie zużywa się ona w trakcie pracy, wykorzystanie materiału w postaci metalu czy tworzyw sztucznych jest bardzo wysokie, a sam proces cięcia czy grawerowania nie wymaga późniejszej dodatkowej obróbki, bowiem powstała w materiale cienka szczelina ma idealnie prostopadłe, gładkie krawędzie. Ponadto praca lasera jest stosunkowo czysta i nie wytwarzają się niemal żadne odpady, poza pyłem i gazem, który w zależności od obrabianego materiału może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia pracownika i prawidłowej pracy maszyn, dlatego w miejscu pracy z urządzeniem konieczny jest wyciąg do lasera, który dzięki specjalnym filtrom oczyści powietrze. Podczas laserowego wiercenia metalu do otoczenia mogą wydostawać się metale ciężkie, które w dużych stężeniach mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi, natomiast cięcie gumy i niektórych tworzyw sztucznych wytwarza trujące, alergizujące gazy, mogące prowadzić do ciężkich zatruć. Dobrej jakości systemy wentylujące oczyszczają powietrze w kilku etapach, gromadząc i zamykając we wnętrzu niebezpieczne gazy i pyły, by następnie przy użyciu filtra węglowego dostarczyć odpowiedni dopływ świeżego, oczyszczonego powietrza.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas pracy z laserem jest niezwykle ważne, bowiem kilkugodzinna ekspozycja na trujące gazy i niebezpieczne dla płuc i całego układu oddechowego może powodować nie tylko spadek wydajności i koncentracji, ale także ciężkie, przewlekłe choroby.