You are currently viewing Wytrzymałe zbiorniki przeciwpożarowe

Wytrzymałe zbiorniki przeciwpożarowe

Rolą i zadaniem osoby projektującej budynek jest zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa osób, które przebywają na jego terenie lub w pobliżu. Nie inaczej ma się sprawa z terenami firmowymi, które obejmują często dużą przestrzeń otwartą. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku należy zapewnić spełnienie wszelkich wymogów zawartych w aktualnych normach oraz przepisach prawnych.

Jak zapewnić wymaganą ochronę przeciwpożarową?

przeciwpożarowy zbiornik wodnyTylko w ten sposób może być zapewniony wymagany poziom niezawodności wszystkich systemów ochronnych. Jednym z większych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego jest wystąpienie pożaru. Właśnie dlatego aktualne przepisy precyzują w jakie instalacje, systemy oraz urządzenia muszą być wyposażone poszczególne tereny. Często wymagany jest przeciwpożarowy zbiornik wodny, w którym można zmagazynować wymaganą ilość środka gaśniczego. Jego konstrukcja składa się z fundamentu, który musi być odpowiednio przygotowany oraz samego płaszcza. W celu przymocowania płaszcza do fundamentu stosuje się specjalne kotwy oraz kątowniki. Sam płaszcz wykonywany jest z blach ocynkowanych, które są ze sobą łączone na miejscu przy pomocy śrub. Grubość oraz wymiary poszczególnych arkuszy zależą przede wszystkim od docelowej pojemności konstrukcji. W przypadku fundamentu kluczowym jest żeby on nie przesiąkał. W tym celu stosowane są specjalne membrany, które to uniemożliwiają.

Warto wspomnieć, że na życzenie klienta płaszcz może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL. Jak widać w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej koniecznym jest stosowanie odpowiednich urządzeń oraz systemów. Kluczem do sukcesu jest ich odpowiedni montaż zgodny z projektem. Tylko w ten sposób można zapewnić deklarowane właściwości całej konstrukcji. Właśnie dlatego do instalacji zatrudnianie są specjalistyczne firmy działające w branży.