You are currently viewing Wiele firm musi sprawdzać szczelność swoich produktów

Wiele firm musi sprawdzać szczelność swoich produktów

Szczelność jest podstawowym parametrem charakteryzującym obiekty w przemyśle. Straty związane z nieszczelnością to przede wszystkim spadek funkcjonalności urządzenia, utrata jakości produkcji oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Zapewnienie szczelności obiektu to nieoceniona wartość

badania szczelnościSzczelność można badać na różne sposoby – w zależności od badanego obiektu oraz posiadanych urządzeń technicznych. Metoda pęcherzykowo – próżniowa polega na obserwacji, czy tworzą się przecieki pęcherzyków piany mydlanej pod przyssawką z kontrolowanym podciśnieniem. Tego typu badania przeprowadza się na wielu elementach, podzespołach, czy rurociągach, do których należy zapewnić odpowiedni dostęp celem podłączenia pompy próżniowej i uzyskanie w przyssawkach właściwego podciśnienia. Do badania szczelności zamkniętych przestrzeni (zbiorników, komór próżniowych, węży klimatyzacyjnych, itp.) stosuje się metodę próżniową podciśnieniową lub nadciśnieniową. Różnica między nimi jest taka, że w przypadku tej pierwszej tworzy się w środku zbiornika próżnię i owiewa się go z zewnątrz gazem, a wykrywacz w środku poprzez sygnał dźwiękowy informuje o przecieku. W metodzie podciśnieniowej jest na odwrót – napełnia się obiekt danym gazem, a osoba na zewnątrz szuka przecieku używając urządzenia pomiarowego (sondy). Najbardziej dokładne pomiary uzyskuje się przez zastosowanie helu jako gazu – neutralny i niepalny, nie pozostawia zanieczyszczeń. Stosuje się również wodór, ale w określonych środowiskach, z uwagi na jego wybuchowość oraz niestabilność.

Dla wielu wyrobów wytwarzanych w przemyśle ważnym parametrem decydującym o ich jakości, a także warunkiem dopuszczenia do eksploatacji, jest szczelność. Szczegóły znajdują się w ustawach o dozorze technicznym: Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. oraz z dnia 16.04.2002r.