You are currently viewing Ultrasonografia we współczesnej medycynie

Ultrasonografia we współczesnej medycynie

Ultrasonografia, popularnie znana pod nazwą USG, polega na wytwarzaniu dynamicznego obrazu emitując ultradźwięki o wysokiej częstotliwości (a nie promieniowanie rentgenowskie) i rejestrując odbite fale generowane przez wewnętrzną strukturę tkanki. W tej technice nie używa się promieni rentgenowskich.

Zastosowanie USG w medycynie

usg legionowoGłówne rodzaje badań ultradźwiękowych to obrazowanie dwuwymiarowe, trójwymiarowe, dopplerowskie i kolorowe dopplerowskie. Dwuwymiarowe ultradźwięki są najczęściej stosowane i tworzą realistyczny dwuwymiarowy obraz. Ultrasonografia dopplerowska może pokazywać prędkość i kierunek przepływu krwi oraz wykrywać turbulencje krwi spowodowane zwężeniem lub niedrożnością naczyń krwionośnych. Kolorowa echokardiografia dopplerowska może wykorzystywać różne kolory do wyświetlania wiązek przepływu krwi przy różnych prędkościach. Ultradźwięki emitowane są przez ręczną sondę zdolną do przesyłania i odbierania fal ultradźwiękowych. Poza najpopularniejszym sposobem diagnostyki z użyciem USG, jakim jest obrazowanie w czasie ciąży, technika ta pozwala na zdecydowanie więcej. Obrazowanie śródoperacyjne w czasie rzeczywistym to kolejne zastosowanie USG Legionowo. Odpowiednie urządzenia  pozwalają na śródoperacyjne obrazowanie działające w czasie rzeczywistym, uzupełniające system chirurgiczny kierowany obrazowaniem mózgu. Ma niewielkie wymiary i nadaje się do prawie wszystkich sal operacyjnych w neurochirurgii. Obrazy ultradźwiękowe w czasie rzeczywistym nakładane na przedoperacyjne dane pacjenta umożliwiają wizualizację i ocenę zmian w mózgu. Skanowanie 3D wewnątrz pomaga w identyfikacji resztkowych guzów i minimalizuje ryzyko ponownej operacji.

Wraz z rozwojem technik obrazowania medycznego, zwiększa się zakres możliwości lekarzy. Są oni w stanie przeprowadzać skomplikowane operacje bezpieczniej, diagnozować i leczyć choroby płodu oraz nadzorować pracę naczyń krwionośnych. USG umożliwia ratowanie coraz większej liczby osób.