You are currently viewing Rodzaje oświetlenia stosowanego w biurach

Rodzaje oświetlenia stosowanego w biurach

W obiektach, które posiadają dużą powierzchnię niezbędne jest zastosowanie rozwiązań, które pozwolą spełnić wszelkie założenia a także wymogi. Przykładami takich obiektów mogą być chociażby biura, dworce czy inne przestrzenie cechujące się dużą kubaturą. W miejscach tych muszą być spełnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa do których należy odpowiednie natężenie światła na przestrzeni roboczej.

Liniowa oprawa świetlna i zalety jej stosowania

oświetlenie linioweW tym celu muszą być zastosowane odpowiednie oprawy świetlne, które zapewnią wymaganą wartość. Słabo jednak sprawdzą się oprawy punktowe, które generują światło w obrębie miejsca ich instalacji. Zdecydowanie bardziej polecanym rozwiązaniem jest oświetlenie liniowe, które zapewnia wymagane natężenie światła na dużo większym obszarze. W nowoczesnych obiektach w oprawach liniowych stosowane są diody LED, które pozwalają w znacznym stopniu obniżyć zużycie energii. Mogą być one również sterowane przez specjalne układy automatyki budynkowej. Dzięki temu w momencie, gdy dostęp światła zewnętrznego jest większy oświetlenie liniowe może pracować z mniejszą wydajnością tym samym oszczędzając energię. Jest to podejście proekologiczne, które pozwala również ograniczyć rachunki związane z zakupem energii elektrycznej.

Oświetlenie liniowe cechuje się również nieprzeciętnym designem, który może być zaletą oraz przesłanką do jego wykorzystania w obiektach takich jak chociażby biura. Często ten rodzaj oświetlenia jest zakładany w trakcie modernizacji danego budynku. Dzięki swojej budowie oprawy liniowe mogą być zastosowane w istniejących już instalacjach. Warto dodać, że tego typu rozwiązania oferuje wielu producentów dostępnych na rynku. Przed wyborem danej marki należy rozeznać wszelkie niuanse, które mogą finalnie wpływać na koszty eksploatacji danego produktu.