RODO i zmiany w przedsiębiorstwach

  • Post author:
  • Post category:Prawo

Niedostosowanie procedur wewnętrznych danego przedsiębiorstwa do wymagań RODO jest uchybieniem, które w praktyce, w swojej ostrej formie, może prowadzić do bardzo wysokich kar finansowych 10 lub 20 milionów euro, lub alternatywnie od 2 do 4 procent rocznego przychodu danego przedsiębiorstwa.

Audyty dla przedsiębiorców

audyty rodo elblągPoza uchybieniami natury proceduralnej i wolicjonalnej w danym przedsiębiorstwie istnieje również strona technologiczna ochrony praw osobowych. Po pierwsze, przedsiębiorcy są zobowiązani do dostosowania swoich aplikacji, systemów do przetwarzania danych osobowych. Ustawa o wejściu w życie RODO spowodowała, że przedsiębiorstwa zaczęły inwestować w cyfryzację swoich baz danych. Wiele firm musiało rozbudować część swoich działów lub urządzić nowe, zatrudnić nowych pracowników, uzyskać dostęp do rozwiązań IT umożliwiających bezpieczne i zgodne z rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych. RODO wymusiło również na przedsiębiorcach zmianę infrastruktury swoich firm. W placówkach bankowych pojawiły się specjalne wygłuszające boksy, które mają za zadanie ograniczyć siłę dźwięku, który przenika na salę bądź w do innego boksu. W ten sposób ogranicza się możliwość podsłuchania treści bądź zapamiętania jakichś wrażliwych danych klienta. Rodo wymogło również stosowanie specjalnych nakładek na komputery, dzięki którym nie można podglądnąć danych aktualnie znajdujących się na komputerze pracownika. Istnieją firmy, które przeprowadzają specjalistyczne audyty RODO Elbląg jest miastem, w którym funkcjonuje kilka takich firm. Zadaniem tego typu firm jest zbadanie nieprawidłowości w stosowaniu rozporządzenia.

Tematyka wdrażania RODO do wielu firm jest bagatelizowana. Tymczasem, nieumiejętne wdrażanie bądź niewdrażanie rozporządzenia może skutkować nakładaniem przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) fatalnych w skutkach kar finansowych.