Pożytki płynące z wykorzystania profesjonalnych rozdzielnic

Urządzenie używane do przełączania, kontrolowania i zabezpieczania obwodów elektrycznych i sprzętu jest znane jako rozdzielnica. Termin ten jest określeniem ogólnym obejmującym szeroką gamę produktów, takich jak wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki przełączników, odłączniki obciążenia, bezpieczniki, styczniki, wyłączniki różnicowoprądowe, itp.

W wielu typach obwodów używa się profesjonalnych rozdzielnic

profesjonalne rozdzielnice sterowniczeUrządzenie, o którym mowa składa się zasadniczo z urządzeń przełączających i zabezpieczających, takich jak przełączniki, bezpieczniki, izolatory, wyłączniki, przekaźniki, panele sterowania, odgromniki, transformatory prądu, transformatory potencjału i różne powiązane urządzenia. Niektóre urządzenia są zaprojektowane do pracy zarówno w normalnych jak i nietypowych warunkach. Podczas normalnej pracy profesjonalne rozdzielnice sterownicze umożliwiają włączanie i wyłączanie generatorów, linii przesyłowych, rozdzielaczy i innych urządzeń elektrycznych. Z drugiej strony, gdy wystąpi awaria (na przykład zwarcie) w dowolnej części systemu elektroenergetycznego, przepływa przez nią duży prąd, grożąc uszkodzeniem sprzętu i przerwaniem usługi dla klientów. Jednak rozdzielnica wykrywa usterkę i odłącza niezdrową sekcję od systemu. Wyposażenie rozdzielnicy dotyczy zasadniczo przełączania i przerywania prądów w normalnych lub nienormalnych warunkach pracy. Przełącznik bębenkowy ze zwykłym bezpiecznikiem jest najprostszą formą rozdzielnicy i służy do sterowania i ochrony świateł i innych urządzeń w domy, biura itp.

W przypadku obwodów o wyższej wartości znamionowej bezpiecznik o dużej wytrzymałości na rozrywanie (HRC) w połączeniu z przełącznikiem może służyć do kontrolowania i zabezpieczania obwodu. Jednakże takiej rozdzielnicy nie można wykorzystać w systemie wysokiego napięcia.