You are currently viewing Place zabaw wyzwaniem dla producentów

Place zabaw wyzwaniem dla producentów

Ogromną bolączką współczesnych dzieci jest brak bezpiecznych miejsc do zabawy na świeżym powietrzu w bliskim sąsiedztwie ich domów. Dotyczy to szczególnie osiedli bloków mieszkalnych z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku gdzie funkcjonują stare, przeważnie częściowo zdewastowane huśtawki czy karuzele będące pozostałościami po starych placach zabaw.

Dobrzy producenci to bezpieczne place zabaw

producent placów zabaw

Współcześnie budowane osiedla przewidują w swoich planach miejsca na place zabaw dla dzieci. Inaczej rzecz się ma z osiedlami funkcjonującymi od dziesięcioleci, gdzie zachodziły oczywiste zmiany w zagospodarowaniu terenów zielonych, organizacji dróg dojazdowych czy budowie parkingów. Jednak w przypadku placów zabaw obowiązujące przepisy określające warunki jakie muszą być spełnione, żeby taki plac mógł powstać, jak choćby odległość placu od miejsca składowania odpadów, ulicy, parkingów czy okien budynków mieszkalnych poważnie ograniczają możliwości budowy nowych placów. Jednak tam gdzie udaje się je postawić nie obejdzie się bez fachowej pomocy. Każdy szanujący się producent placów zabaw współpracuje a architektem, który często pomaga w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń. Proponowane przez producenta rozwiązania, które miałyby się znaleźć na placu muszą być przede wszystkim bezpieczne. Sprzęty muszą posiadać stosowne atesty i być rozmieszczone na placu w konfiguracji nie stwarzającej zagrożenia dla korzystających z nich dzieci.

Bezpieczny plac zabaw to bezpieczne podłoże. Obecnie producenci proponują różnego rodzaju płytki i maty gumowe, które amortyzują ewentualny upadek dziecka zapobiegając poważniejszym urazom. W zależności od rodzaju stawianych na placu sprzętów oraz wielkości placu producent może zaproponować rozwiązania najkorzystniejsze cenowo i pod względem bezpieczeństwa.