You are currently viewing Jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa w firmie?

Jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa w firmie?

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Jak powszechnie wiadomo bezpieczeństwo w pracy należy do głównych aspektów, którymi powinien zająć się odpowiedzialny pracodawca. Aby utrzymać je na odpowiednim poziomie niezbędne wyposażenie jest firmy w właściwe środki ochrony indywidualnej. Dobierane są one pod kątem zagrożeń jakie pojawiają się w danym środowisku pracy. Tym samym są one inne w każdym przedsiębiorstwie.

Zakres przeglądów BHP

przeglądy środków ochrony indywidualnejDo jednych z głównych zadań, które powinien spełniać odpowiedzialny pracodawca należy dokonywanie przeglądów środków ochrony indywidualnej. To sprawdzenie ma na celu pokazanie wszystkich wad i niedociągnięć, które pojawiły się w systemie bezpieczeństwa danej firmy. Przeglądy środków ochrony indywidualnej mogą być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, bądź przez pracowników firmy zewnętrznej. Ważne jest, aby we właściwy sposób dokonali oni tego procesu. Przeglądy obejmują m.in. sprawdzenie stanu oraz dostępności wszelkich niezbędnych środków. Przeglądy obejmują także stan wiedzy pracowników, którzy na co dzień z nich korzystają. Nierzadko przeglądy te rozszerzone są również do aspektów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Następuje wówczas sprawdzenie dostępności wszelkich przyrządów, które na co dzień znajdują się w apteczkach pierwszej pomocy. Podczas wykonywania przeglądów nierzadko pracodawca dowiaduję się także o wadach stworzonego przez siebie systemu. Może okazać się, że na danym stanowisku pracy brakuje danych środków ochrony indywidualnej. Nierzadko również dobrane są one w sposób nieodpowiedni, który nie gwarantuje właściwej ochrony pracownika. 

Chcąc zapewnić swoim pracownikom właściwy poziom bezpieczeństwa należy regularnie wykonywać przeglądów środków ochrony indywidualnej. Dzięki nim ma się pewność, iż akcesoria te są odpowiednio dobrane do danych stanowisk pracy. Dokonujący takich swoistych kontroli ma również pewność, iż stosowane przez dane przedsiębiorstwo środki są właściwej jakości i są odpowiednio wykorzystywane.