You are currently viewing Jak uzyskać zgodę na budowę studni?

Jak uzyskać zgodę na budowę studni?

Aby możliwe było utrzymanie dużego gospodarstwa rolnego, potrzebne są duże ilości wody. Czerpanie jej z sieci wodociągowej wiązałoby się z bardzo wysokimi rachunkami za jej zużycie, dlatego większość rolników zamiast tego decyduje się na budowę studni. Oczywiście, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na jej budowę.

Kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentacji hydrologicznej?

dokumentacja hydrogeologicznaAby utrzymać duże gospodarstwo domowe, a tym bardziej rolnicze, potrzebne są bardzo duże ilości wody. Z tego właśnie względu większość rolników decyduje się na budowę studni, aby nie narażać się na zwiększone opłaty za pobór wody. Oczywiście studni nie można wybudować bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia, do czego potrzebna jest dokumentacja hydrogeologiczna. Dokument ten to nic innego jak końcowa ekspertyza, której uzyskanie jest wynikiem przeprowadzenia szeregu badań hydrologicznych i geologicznych na działce, na której studnia ma powstać. Oczywiście, do uzyskania tej dokumentacji i wykonania badań konieczne jest znalezienie specjalistów, którzy będą w stanie wykonać na nasze zlecenie odpowiednie badania. Dopiero w takim wypadku można mieć gwarancję, że złożona przez nas w urzędzie dokumentacja hydrologiczna nie zostanie odrzucona. Na szczęście na polskim rynku funkcjonuje wiele firm, które specjalizują się w tworzeniu dokumentacji hydrologicznej, a także wykonaniem wcześniejszych badań gruntu. Dzięki temu proces uzyskania zezwolenia na budowę studni może mieć bardzo szybki i sprawny przebieg, a czas od złożenia dokumentacji do uzyskania zezwolenia na budowę studni będzie maksymalnie skrócony.

W obecnych czasach coraz większa liczba gospodarstw rolnych jest wyposażonych w studnie. Dzięki nim bowiem można bez żadnych kosztów czerpać wodę w celach gospodarskich. Oczywiście, budowa studni musi być poprzedzona wykonaniem odpowiednich badań.