You are currently viewing Jak przechowywać gnojówkę?

Jak przechowywać gnojówkę?

Specjalny zbiornik na gnojowice musi być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, zatem należy go osłonić i umiejscowić z zacienionym miejscu. Należy również go odpowiednio odgrodzić, aby nie dostały się do niego osoby niepowołane. Wymagania zostały podane w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Zasady dotyczące zbiornika na nawozy płynne

zbiornik na gnojowice betonowyPosiadając zbiornik na gnojowice betonowy musi być on przykryty np. za pomocą płyty i posiadać właz rewizyjny oraz wentylację. Zbiornik musi cechować się również wysoką szczelnością. Zbiorniki na gnojowicę muszą umieszczone być poniżej głębokości przemarzania. Tego rodzaju zbiornik musi znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków. Prawo mówi o tym, że zbiornik musi znajdować się w odległości minimum 10 metrów od budynków mieszkalnych, a 15 metrów od okien i drzwi. Jeśli chodzi o budynki, w których produkuje się żywność, to ta odległość również wynosi minimum 15 metrów. Pojemność zbiorników musi pozwolić na gromadzenie przynajmniej zawartości 4 miesięcznej produkcji nawozu. 70% nawozu musi zostać wykorzystane na polu posiadacza. Dno oraz ściany zbiornika muszą być nieprzepuszczalne, ponieważ w przeciwnym razie nie jest dozwolone korzystanie z takiego zbiornika. Nawóz nie może przenikać do gleby. Jego odpowiednia odległość wynika z zapobiegania rozprzestrzeniania się uciążliwych zapachów.

Posiadając własne gospodarstwo, należy zaopatrzyć się w odpowiedni zbiornik na gnojowicę, który będzie spełniał obowiązujące zasady oraz normy. W przeciwnym wypadku, taki zbiornik będzie niedozwolony do używania. Należy również przestrzegać zasad odnośnie lokalizacji oraz odległości od budynków. Taki zbiornik może znajdować się minimum 4 m od granicy sąsiadującej działki.