Innowacje technologiczne w branży ubezpieczeniowej

Innowacyjny termin insurtech odnosi się do wykorzystania innowacji technologicznych na potrzeby branży ubezpieczeniowej. Insurtech bada możliwości dużych firm ubezpieczeniowych, takie jak oferowanie ultraindywidualizowanych polis, ubezpieczeń społecznych i wykorzystywanie nowych strumieni danych z urządzeń z dostępem do Internetu do dynamicznej wyceny składek zgodnie z zaobserwowanym zachowaniem.

Innowacyjne rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego

insurtechUbezpieczenia to jeden z najstarszych obszarów działalności finansowej, który faworyzuje osoby i firmy z długim doświadczeniem na rynku. Tradycyjnie szerokie tabele aktuarialne służą do przypisywania osób poszukujących polisy do kategorii ryzyka. Grupa jest następnie dostosowywana w celu zgromadzenia wystarczającej liczby osób, aby zapewnić, że zasady są opłacalne dla firmy. Takie podejście oczywiście powoduje, że niektóre osoby płacą więcej, niż powinny, w oparciu o podstawowy poziom danych wykorzystywanych do grupowania ludzi. Między innymi insurtech stara się rozwiązać ten problem z danymi i analizami. Korzystając z danych wejściowych ze wszystkich analiz i zestawień firmy te budują bardziej precyzyjnie określone grupy ryzyka, umożliwiając wycenę produktów w bardziej konkurencyjny sposób. Istnieje zainteresowanie wykorzystaniem aplikacji do połączenia różnych strategii w jedną platformę do zarządzania i monitorowania, tworzenia ubezpieczenia na żądanie dla mikro-wydarzeń oraz przyjęcia modelu peer-to-peer.

Reasumując, insurtech to wykorzystanie innowacji technologicznych zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności obecnego modelu ubezpieczenia. Korzystając z technologii takich jak analiza danych i sztuczna inteligencja, insurtech umożliwia wycenę produktów w bardziej konkurencyjny sposób.