You are currently viewing Co należy wiedzieć o eksporcie z Chin?

Co należy wiedzieć o eksporcie z Chin?

 

Każda firma, która decyduje się na sprowadzanie towarów zza granicy, musi być zaznajomiona z prawem podatkowym. W ten sposób bowiem można uniknąć zwiększonych kosztów związanych z eksportem zagranicznym. Warto sprawdzić, co zrobić, aby uprościć wszystkie procedury podatkowe.

Jak nalicza się VAT z Chin?

eksport towaru z chin do polski a vatDziałalność większości polskich firm jest oparta na eksporcie z krajów zagranicznych. Wynika to z faktu, że to właśnie w tych krajach można zapatrzyć się w towary w znacznie niższej cenie i sprzedać je z bardzo wysoką marżą. Szczególną rolę odgrywa tutaj eksport towaru z Chin do Polski a podatek vat jest głównym czynnikiem, przez który część firm nie zdecydowało się jeszcze na taki sposób sprowadzania towarów. Jest to jednak spory błąd, gdyż znając przepisy o prawie podatkowym, polscy przedsiębiorcy mogą nie tylko znacznie uprosić wszelkie formalności, ale także obniżyć wysokość podatku i zmniejszyć częstotliwość jego płacenia. Jet to możliwe dzięki tak zwanej uproszczonej procedurze importu towarów, dzięki której dana firma będzie mogła rozliczać import towarów z Chin raz w roku, a nie każdorazowo po dotarciu transportu do naszego kraju. Oczywiście aby móc wykorzystywać takie uproszczone procedury bardzo ważne jest, aby spełnić pewne formalności. Przede wszystkim dane przedsiębiorstwo nie może zalegać z żadnymi płatnościami. Po drugie ważne jest terminowe załatwienie wszystkich formalności, które trzeba załatwić w określonym czasie przed właściwym rozpoczęciem eksportu z Chin lub innego kraju azjatyckiego.

Konieczność płacenia wysokiego podatku VAT dla wielu poslkk9ch firm jest przeszkodą przed rozpoczęciem współpracy z chińskimi dostawcami. Na szczęście sama wysokość podatku, jak również wszystkie formalności mogą zostać znacznie ograniczone.