You are currently viewing Adwokaci działający w miastach

Adwokaci działający w miastach

Wszystkich adwokatów obowiązuje zakaz reklamy. Takowe ograniczenia wynikają ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, które zostały uchwalone w październiku w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym roku. Zasady te zostały uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką.

Reklama w zawodzie adwokata

dobry adwokat działający w krakowieGranica promocji adwokatów to temat dyskusyjny. Ciągle rosnąca konkurencja sprawia, że adwokaci szukają możliwości, by dotrzeć do jak największego grona klientów. Niestety zasady narzucone przez Naczelną Radę Adwokacką zabraniają przede wszystkim reklamowania się w prasie i wszelkich środkach masowego przekazu. Ponadto adwokaci nie mogą się reklamować podczas przemówień publicznych i podczas wystąpień w mediach masowych. Dopuszczalne jest za to zamieszczenie informacji o danym adwokacie. Adwokaci mogą także korzystać z mediów społecznościach takich jak facebook czy twitter. Ponadto mogą także mieć założoną swoją stronę internetową. Dobry adwokat działający w Krakowie czy Warszawie musi mieć swoją stronę www, na której są umieszczone jego usługi i wykształcenie. Strona taka niewątpliwie pomaga przyszłym klientów zdecydować się na wybór danego prawnika. Natomiast ostatnie wyniki badań podają, że większość przedstawicieli tego zawodu – szczególnie tych młodszych – jest za tym, by zakaz reklamy załagodzić. Trudno nie zwrócić uwagi, że taki zakaz reklamy jest dla adwokatów mało korzystny, szczególnie jeśli muszą „bić się” o klientów z radcami prawnymi, których taki zakaz ogranicza już w mniejszym stopniu. 

Niewątpliwie dobry adwokat w większym mieście nie potrzebuje w szczególny sposób się reklamować. Jeżeli już jest na rynku od dłuższego czasu to zawsze będzie miał grona klientów, ponieważ ma już wyrobioną markę. Jednak dla młodych adwokatów, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność taki zakaz reklamy ich w dużym stopniu ogranicza.